sigla
invest ideile

ATHEXClear
Legislatie piata de capital
Decizii CNVM/A.S.F. / Sibex
Regulamente SIBEX
Act constitutiv
Guvernanta Corporativa
Regulamente CNVM/ASF
Sanctiuni internationale
SAL-FIN
Termeni si conditii
Cookies
Solutionarea Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar
                                         SAL-FIN

In cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara a fost infiintata Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), constituita in baza Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti (OG nr. 38/2015), si care ofera solutionarea unui litigiu in domeniul financiar nonbancar printr-o procedura SAL si functioneaza exclusiv in cadrul A.S.F.

SAL-FIN este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Regulamentului ASF nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) si procedurilor specifice subsecvente.

SAL-FIN are misiunea de a organiza si solutiona, prin proceduri SAL, litigiile dintre consumatori, astfel cum acestia sunt definiti prin art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F. (comerciant/profesionist).

SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care A.S.F. are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o solutie partilor.

Pentru solutionarea unui litigiu cu un profesionist/comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie sa isi exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

Consumatorul poate apela la oricare dintre aceste cai de solutionare a aspectelor reclamate, fara a se exclude una pe cealalta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de OG nr. 38/2015.

Atributii

Principala atributie a SAL-FIN consta in organizarea si solutionarea prin proceduri SAL a litigiilor interne sau transfrontaliere, nascute din contracte de vanzare sau de prestare de servicii incheiate de consumatori cu entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F.

Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct cu comerciantul in cauza.

Organizarea si solutionarea alternativa a litigiilor se realizeaza prin procedura SAL finalizata cu propunerea unei solutii sau procedura SAL finalizata cu impunerea unei solutii, detaliate in Anexa nr. 1 Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN din 27.04.2016, respectiv Anexa nr. 2 Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin impunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN din 27.04.2016, care fac parte integranta din Regulamentul ASF nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

SAL-FIN mai are urmatoarele atributii:

     
 • verifica conditiile de eligibilitate a persoanelor care vor fi inscrise in Registrul conciliatorilor si care au competenta de aplicare a procedurilor SAL;    
 • propune spre aprobare Consiliului A.S.F. inscrierea conciliatorilor eligibili in Registrul conciliatorilor;    
 • asista partile, la cerere, in alegerea procedurii SAL;    
 • administreaza propriul site internet (SALFIN.ro), actualizat permanent, care permite partilor accesul facil la informatiile referitoare la procedurile SAL derulate si sustine rezolvarea on-line a litigiilor;    
 • publica pe site-ul propriu sau, la cerere, pe suport durabil si prin orice alte mijloace pe care le considera adecvate informatiile referitoare la procedurile SAL si la inscrisurile necesare, in conformitate cu art. 7 alin. (1) din OG nr. 38/2015;    
 • permite consumatorului prezentarea litigiului on-line, precum si in scris, pe suport hartie sau pe alt suport durabil, dupa caz;    
 • faciliteaza partilor schimbul de informatii si inscrisuri in legatura cu litigiul prin mijloace electronice sau prin posta, dupa caz;    
 • coopereaza cu alte entitati SAL in vederea solutionarii litigiilor transfrontaliere;    
 • colaboreaza cu alte entitati SAL, prin schimb de informatii cu privire la litigiile solutionate, urmarind evolutia solutionarii acestora, si efectueaza schimburi regulate de bune practici, in ceea ce priveste solutionarea litigiilor transfrontaliere si a celor nationale;    
 • transmite autoritatii competente informatiile privind litigiile solutionate in conformitate cu art. 18 alin. (4) din OG nr. 38/2015;    
 • transmite Consiliului A.S.F., anual sau la solicitarea acestuia, in termenul prevazut de OG nr. 38/2015, informatii cu privire la:  
  • numarul de litigii primite si tipurile de reclamatii la care se refera;
  • durata medie de solutionare a litigiilor primite;
  • procentul de proceduri SAL intrerupte si cauza intreruperii lor;
  • proportia respectarii rezultatelor procedurilor SAL, in cazul in care aceasta este cunoscuta;
  • orice probleme semnificative care apar frecvent si duc la litigii intre consumatori si comercianti; informatiile comunicate in acest sens pot fi insotite de recomandari cu privire la modul in care aceste probleme pot fi evitate sau rezolvate in viitor;
  • o evaluare a eficacitatii cooperarii lor in cadrul retelelor entitatilor SAL care faciliteaza solutionarea litigiilor transfrontaliere, dupa caz;
  • o evaluare a eficacitatii procedurii SAL oferite de catre entitate si a modalitatilor posibile de imbunatatire a performantelor sale;
     
 • publica pe site-ul propriu si, la cerere, pe suport durabil rapoarte de activitate anuale, care cuprind informatiile prevazute la art. 7 alin. (2) din OG nr. 38/2015.


  Regulamentul ASF nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).  Pentru mai multe informatii accesati pagina oficiala SAL-FIN: http://www.salfin.ro/