sigla
invest ideile

Intermediari
Top Intermediari
[+] Admitere membri
[+] Admitere brokeri
Piata derivate
Piata la vedere
Agenti delegati
[+] Market Maker
ADMITERE BROKERI - PIATA DERIVATE

Brokerul activ este agentul pentru servicii si activitati de investitii autorizat de A.S.F. si inscris in Registrul public al A.S.F., sau persoana fizica ce detine o certificare echivalenta emisa de autoritatea competenta din statul membru/ nemembru care ii confera acesteia dreptul de a presta servicii si activitati de investitii in numele unui intermediar, care a absolvit cursurile de specialitate organizate de catre SIBEX pentru certificarea profesionala a brokerilor activi pe piata reglementata de instrumente financiare derivate ?i care a fost admis de catre Consiliul de Administratie al SIBEX in calitate de broker activ pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SIBEX.

CONDITII ADMITERE

Pot fi admise in calitate de broker activ pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SIBEX persoanele fizice care indeplinesc urmatoarele conditii:

  • sunt angajate in cadrul unui participant pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SIBEX;
  • sunt autorizate in calitate de agenti pentru servicii si activitati de investitii de catre C.N.V.M./ A.S.F. sau detin o certificare echivalenta emisa de autoritatea competenta din statul membru /nemembru care ii confera dreptul de a presta servicii si activitati de investitii in numele unui intermediar;
  • poseda certificat profesional de broker activ pe piata reglementata de instrumente financiare derivate emis de SIBEX si dupa caz, dovada absolvirii cursurilor de recertificare profesionala organizate de SIBEX
  • nu au fost sanctionate de C.N.V.M./A.S.F. sau B.N.R. sau autoritatea competenta din statul membru/ nemembru cu interzicerea dreptului de a desfa?ura activitati pe pietele supravegheate de acestea;
  • indeplinesc toate conditiile stabilite prin legile in vigoare si actele emise de C.N.V.M./ A.S.F.

Cererea de admitere in calitate de broker activ pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SIBEX a unei persoane fizice care indeplineste cerintele pentru a fi admisa in aceasta calitate, conform prevederilor art. 36 din prezentul Regulament, se transmite catre SIBEX, in atentia Conducatorilor SIBEX, de catre participantul in numele caruia respectivul broker activ ar urma sa presteze servicii si activitati de investitii.

Cererea de admitere se redacteaza dupa modelul prezentat in ANEXA 2 din la Regulamentul nr. 3 al SIBEX.

  • copia actului de identitate al persoanei fizice respective.
  • copia deciziei de autorizare in calitate de agent pentru servicii si activitati de investitii emisa de catre C.N.V.M./ A.S.F. sau copia oricarui alt document care atesta o certificare profesionala echivalenta emisa de autoritatea competenta din statul membru/ nemembru care ii confera persoanei in cauza dreptul de a presta servicii si activitati de investitii in numele unui intermediar;
  • copia certificatului profesional de broker activ eliberat de SIBEX;
  • dupa caz, dovada absolvirii cursurilor de recertificare profesionala organizate de catre SIBEX;
  • dupa caz, declaratie pe proprie raspundere din partea reprezentantului legal al participantului care sa specifice faptul ca agentul pentru servicii si activitati de investitii se afla in raporturi contractuale cu participantul.