sigla
invest ideile

Sistem tranzactionare Oasis
Cerinte tehnice XNET Trader
Ordine tranzactionare Derivate
Ordine tranzactionare Spot
Calendar tranzactionare
Corectii tranzactii
Cotatii bursiere
CORECTII TRANZACTII

PIATA DERIVATE

Conform prevederilor art. 55 din Regulamentul nr.4 privind tranzactionare pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de Sibex, exista posibilitatea corectarii unor tranzactii executate eronat in urmatoarea situatie:

Art. 55
 1. In cazul Ón care Participantul, din eroare, cumpara sau vinde pe alta scadenta sau pe alt contract decat cele specificate de client, imediat dupa depistarea erorii va efectua o tranzactie de sens contrar pe contractul/ scadenta ales/ aleasa din greseala, urmata de o tranzactie pentru contractul / scadenta corecta.
 2. In situatia prevazuta la alin. (1), intermediarul poate acoperi pierderea rezultata din aceasta operatiune cu un eventual profit rezultat din executarea ordinului clientului la un pret mai bun, iar daca din operatiunile de mai sus rezulta o pierdere pentru client, intermediarul o va suporta in Óntregime, fara a percepe comisioanele aferente tranzactiilor respective.
 3. In cazul Ón care un intermediar cumpara sau vinde instrumente financiare derivate conform instructiunilor cuprinse Ón ordinele de tranzactionare, dar din eroare Ón contul altui client decat cel de la care a primit ordinele de tranzactionare, acesta va aplica prevederile specificate Ón reglementarile aplicabile ATHEXClear, referitoare la corectarea tranzactiilor.

PIATA LA VEDERE

Un Participant poate cere corectarea erorii survenite intr-o tranzactie, prin modificarea unuia dintre conturile initiale fara a afecta caracteristicile tranzactiei aferente contrapartii, in urmatoarele cazuri, fara a se limita la acestea:

 1. decontarea unei tranzactii incheiate de un Participant pe contul unui client al unui agent custode nu este confirmata de catre agentul custode, desi Participantul executa in mod corespunzator ordinul clientului conform documentelor justificative transmise de catre Participant catre Sibex
 2. introducerea de catre brokerul activ al unui Participant in sistemul electronic de tranzactionare al Sibex a unui ordin de tranzactionare avand aceiasi parametri specificati de catre client sau de catre un mandatar al unui client, cu exceptia contului.

Pentru situatia in care Participantul recurge la corectarea unei erori a unei tranzactii realizate pe contul unui client care nu se afla in categoria clientilor agentilor custode, este responsabilitatea exclusiva a Participantului sa se asigure ca respectivul client va fi informat referitor la eroarea survenita iar acordul sau va fi necesar pentru corectarea acelei tranzactii printr-o operatiune de sens contrar, Participantul urmand a suporta toate cheltuielile rezultate in urma corectarii erorii si a repunerii clientului in situatia initiala.

Operatiunea eronata si operatiunea de sens contrar vor fi raportate la data efectuarii operatiunii de sens contrar catre Sibex, care la randul sau va raporta catre (C.N.V.M.) A.S.F. aceste operatiuni.

in cazul aparitiei unor posibile daune sau consecinte, in urma producerii respectivei erori sau a efectuarii corectarii acelei erori, Participantul va raspunde in mod direct si integral de eventualele prejudicii cauzate. in urma corectiei unei tranzactii eronate, caracteristicile aferente contrapartii tranzactiei nu vor fi modificate.

Daca Participantul cere corectarea unei erori a unei tranzactii incheiate pe contul unui client al unui agent custode, daca un client nu isi exprima acordul pentru operatiunea de sens contrar sau daca nu sunt indeplinite conditiile necesare unei operatiuni de sens contrar, Participantul poate cere in scris Sibex corectarea erorii, in conformitate cu art. 117 - 122 din Cartea II a Regulamentului nr. 6 al Sibex, respectiv art. 86 - 91 din Cartea II a Regulamentului nr.7 al Sibex .

Numai cererea de corectare a erorilor produse in acele tranzactii ale unui Participant ce provin dintr-un singur ordin introdus in sistemul electronic de tranzactionare al Sibex va fi considerata drept cerere valida de catre Sibex

Cererea de corectare a unei erori, precum si documentele justificative trebuie trimise catre Sibex in termenele prevazute la art. 120 din Cartea II a Regulamentului nr. 6 al Sibex, respectiv art. 89 din Cartea II a Regulamentului nr.7 al Sibex, in caz contrar Sibex nu va corecta respectivele erori.

Departamentul Tranzactii si Supraveghere Piete al Sibex va primi urmatoarele documente din partea Participantului care cere corectarea erorii survenite intr-o tranzactie:

 1. ordinul primit de la client ce a condus la producerea erorii, in copie, precum si contul ce va fi folosit pentru corectarea erorii, in cazul utilizarii sistemului de conturi individuale, cu respectarea reglementarilor incidente in vigoare;
 2. clarificari in legatura cu motivele producerii erorii;
 3. in situatia solicitarii din partea unui Participant a corectarii unor erori survenite in tranzactii realizate pe contul unui client care nu face parte din categoria clientilor agentilor custode, copie dupa notificarea trimisa clientului pe contul caruia s-a produs eroarea si dovada remiterii acelei notificari;
 4. ordinul clientului in contul caruia a survenit eroarea, in copie, daca este necesar;
 5. declaratia pe proprie raspundere a Participantului, legata de decontarea tranzactiei care trebuie corectata in ziua de decontare a tranzactiei pentru care se cere corectarea erorii;
 6. cererea de corectare a erorii, realizata pentru fiecare tranzactie in executarea careia s-a produs o eroare;
 7. orice alte documente considerate necesare de catre Sibex pentru clarificarea situatiei.

Participantul este obligat sa transmita notificarea mentionata la lit. c) doar in scris si prin fax.

Tranzactia supusa corectarii, trebuie sa fie identificata distinct in cererea de corectare a erorii. Din acest motiv, Participantul care solicita corectarea unei erori produse intr-o tranzactie trebuie sa completeze formularul prevazut in Anexa 2 din Cartea II a Regulamentului nr.6 al Sibex, respectiv Anexa 2 din Cartea II a Regulamentului nr.7 al Sibex

Corectarea unei erori aparute intr-o tranzactie poate fi ceruta Sibex de catre un Participant numai inainte de confirmarea decontarii tranzactiei respective si cu respectarea termenelor stipulate in contractul incheiat intre Sibex si depozitarul central. Sibex va informa Participantii in legatura cu termenele pana la care acestia pot face solicitari de corectare a unei erori, termene specificate in contractul incheiat intre SIBEX si depozitarul central.

SIBEX va corecta erori prin tranzactii buy in/sell out speciale la solicitarea Participantului si pe baza confirmarii depozitarului central sau prin procedura de cumparare/vanzare impusa (buy in/sell out), la solicitarea depozitarului central.

Sibex va solicita tarife suplimentare de corectie a erorilor, in corelatie cu frecventa cererilor de corectie a erorilor adresate Sibex de un Participant pe durata unui an calendaristic, erori datorate exclusiv Participantului respectiv. Aceste tarife suplimentare vor fi adaugate la tarifele standard de corectare a erorii. Atat cuantumul tarifului standard, cat si cele ale tarifelor suplimentare de corectie a erorii vor fi publicate in "Lista de tarife si comisioane practicate de Sibex". in cazul in care Participantul pune la dispozitia Sibex informatii ce demonstreaza ca vina poate fi imputata unor terte parti, tarifele suplimentare nu vor fi percepute de catre SIBEX

Operatiunile privind modalitatile de invalidare si operatiunile de corectare a tranzactiilor realizate in sistemul electronic de tranzactionare pe piata la vedere administrata de Sibex sunt descrise complet in Capitolul III al Cartii II al Regulamentului nr. 6 cat si al Regulamentului nr. 7 al Sibex