sigla
invest ideile

Metalul-Mesa S.A.
Emitent transferat de drept in cadrul AeRO BVB incepand cu data de 10.10.2017

Denumire societate Metalul-Mesa S.A.
Simbol MESA
Cod ISIN ROMESAACNOR7
Adresa Str. Gestului, nr. 5, Salonta, Jud. Bihor
Cod CAEN 2550
Domeniu de activitate Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
Cod fiscal/ CUI RO 94595
Cod Registrul Comertului J05/183/1991
Capital Social 514077.7 RON
Numar Actiuni 5.140.777
Valoare nominala 0,1 RON
Lot minim de tranzactionare 1 actiune
Pas tranzactionare 0.01 RON
Variatie maxima zilnica admisa a pretului -
Clauze speciale -
Prima zi de tranzactionare 19.08.2015
Contact Tel.: 0259-373.171; Fax: 0259-373.174; bagdia@mesa.ro www.mesa.ro
Persoana contact Bagdi Arpad Imre - Presedinte C.A.
Consiliul de administratie Conducere executiva
  • Bagdi Arpad Imre - Presedinte C.A
  • Nagy Francisc Stefan
  • Nan Sajti Maria
  • Bagdi Arpad Imre - Director

Document de prezentare


futures options spot

* Instrumentele financiare derivate sunt retrase de la tranzactionare incepand cu data de 19 iunie 2017